TUYỂN DỤNG VINA

Thuận lợi - Hiệu quả

Tuyendungvina: Thông tin quảng cáo

Tuyendungvina: Slogan quảng cáo
TRANG TRẠI TÁM XUÂN - THỰC PHẨM SẠCH ĐẾN MỌI NHÀĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ


Điều 1: Nhà tuyển dụng/Ứng viên cam kết mọi thông tin cung cấp đều tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp, quản lý và sử dụng thông tin trên internet.

Điều 2: Nhà tuyển dụng/Ứng viên chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp thông tin cung cấp xảy ra tranh chấp hoặc sai sự thật hoặc thông tin vi phạm quy định pháp luật về về cung cấp, quản lý và sử dụng thông tin trên internet.

Điều 3: Nhà tuyển dụng/Ứng viên đã đọc và cam kết thực hiện đúng các điều kiện điều khoản trên.

XEM TẤT CẢ NGÀNH NGHỀ


ỨNG VIÊN TIỀM NĂNGĐăng ký

2018 All Rights Reserved by ANPHAMCO CO., LTD.